Hiển thị 19–27 của 49 kết quả

được hút từ màng nhựa PS, PET… + Thông số kỹ thuật: dài ...

được hút từ màng nhựa PS, PET… + Thông số kỹ thuật: dài ...

Ống lõi giấy

Ống Giấy – OG01

Ống lõi giấy

Ống Giấy – OG02

Ống lõi giấy

Ống Giấy – OG03

Ống lõi giấy

Ống Giấy – OG04

Ống lõi giấy

Ống Giấy – OG05

Ống lõi giấy

Ống Giấy – OG06