Hệ thống tiêu chuẩn

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015 là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về
quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) mới
nhất được ban hành. Tiêu chuẩn này được coi là chuẩn mực giúp
các doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý chất lượng giúp nâng
cao hiệu suất làm việc, tối ưu hóa lợi nhuận nhờ việc thỏa mãn
được nhu cầu từ Quý Khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp trên thị trường, thúc đẩy phát triển bền vững.

Nâng cao sức mạnh quản lý:

 • Giúp doanh nghiệp quản lý các vấn đề chất lượng một cách toàn diện nhất.
 • Giúp doanh nghiệp quản lý các vấn đề chất lượng một cách toàn diện nhất.

Nâng cao giá trị thương hiệu và giá trị sản phẩm:

 • Tối ưu hóa quy trình kiểm soát chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Chứng nhận ISO 9001:2015 của TQC có giá trị Quốc Tế giúp tăng uy tín và độ cạnh tranh thương hiệu và sản phẩm trên thị trường trong nước và nước ngoài
 • Đáp ứng nhu cầu của các Quý Khách hàng và đối tác khó tính,…

Tối ưu hóa chi phí:

 • Hệ thống làm việc đạt chuẩn sẽ tối ưu hóa chi phí phát sinh ở những khâu không cần thiết.
 • Tiết kiệm chi phí xử lý lỗi sai, phế phẩm và hỏng hóc.
 • Vận hành ổn định và bền vững, phát triển lâu dài

Hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức
Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và
thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu
chuẩn ISO 14001:2015 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh
về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá
vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà
kính…

Về quản lý:

 • Giúp tổ chức/doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề môi trường một cách toàn diện
 • Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường
 • Phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường.

Về tạo dựng thương hiệu:

 • Nâng cao hình ảnh của tổ chức/doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng
 • Giành được ưu thế trong cạnh tranh khi ngày càng có nhiều công ty, tập đoàn yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.

Về tài chính:

 • Tiết kiệm chi phí sản xuất do quản lý và sử dụng các nguồn
  lực một cách hiệu quả.

CHỨNG CHỈ FSC-COC

FSC là viết tắt từ các chữ cái tiếng Anh (Forest Stewardship Council) – một tổ chức Quốc tế, phi chính phủ được thành lập vào năm
1993. Tổ chức FSC đề ra những biện pháp kiểm soát việc quản lý
rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, đồng thời có lợi ích cho
xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

Chứng nhận FSC-CoC này được sử dụng bởi các tổ chức, đơn vị,
Doanh nghiệp tuân thủ 10 nguyên tắc:

– Nguyên tắc 1: Tuân thủ pháp luật và nguyên tắc của tổ chức FSC;

– Nguyên tắc 2: Quyền và trách nghiệm việc sử dụng đất;

– Nguyên tắc 3: Quyền của người bản địa;

– Nguyên tắc 4: Các quan hệ cộng đồng và quyền của công dân lâm nghiệp;

– Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng;

– Nguyên tắc 6: Tác động môi trường;

– Nguyên tắc 7: Kế hoạch quản lý và sử dụng đất đai;

– Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá;

– Nguyên tắc 9: Duy trì rừng có giá trị bảo tồn cao;
– Nguyên tắc 10: Rừng trồng

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

– Đáp ứng được yêu cầu của Quý Khách hàng của Công Ty;

– Hệ thống quản lý doanh nghiệp hợp lý và hiệu quả;

– Nâng cao năng suất;

– Mở rộng thị trường trong nước và quốc tế;

– Tăng doanh thu, lợi nhuận và giảm chi phí;

– Nâng cao hình ảnh công ty, nâng cao sự tự tin trong việc xác định mục tiêu hệ thống quản lý;

– Cải thiện chính sách doanh nghiệp, tăng cường khả năng cạnh tranh;

– Quốc tế hóa hệ thống quản lý đáp ứng được với sự thay đổi môi trường;

 Thông qua phòng ngừa khuyết tật, loại bỏ phế thải và liên tục cải tiến các yếu tố thõa mãn yêu cầu Quý Khách hàng.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015

– Tuân thủ pháp luật;

– Thể hiện mối quan tâm của doanh nghiệp đến môi trường;

– Tiết kiệm nguyên liệu đầu vào;

– Gia tăng lợi thế cạnh tranh;

– Khả năng tiếp cận khách hàng, đối tác và thị trường mới;

– Cải thiện danh tiếng và sự hài lòng của Quý Khách hàng;

– Cải thiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý;

– Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế…

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), chủ đầu tư (CĐT) công trình cần thiết kế và lắp đặt hệ thống PCCC
phù hợp với đặc thù công trình để có thể khắc phục được các đám cháy khác nhau. Việc tìm hiểu và xây dựng một hệ
thống PCCC hiệu quả là vô cùng quan trọng.

Chúng tôi sẽ có hệ thống PCCC và một số giải pháp PCCC cơ bản cho các tòa nhà, cung cấp phổ biến cho công nhân
viên hiểu biết sơ bộ về PCCC để kịp thời xử lí tình huống cũng như sử dụng thiết bị PCCC.